Газова инжекционна система PRINS VSI

VSI е съкращение за  „Vapour Sequential Injection“. Тази алтернативна горивна система е сред най-напредналите газови инжекционни системи на пазара в момента.

Системата VSI се предлага във вариант за пропан-бутан (LPG) и метан (CNG), а също така е подходяща и за последното поколение двигатели с директно впръскване на горивото (VSI-DI). При тази система няма никаква разлика при шофирането спрямо бензин. Инжекционната система PRINS VSI дава възможност за минимални емисии и оптимално намаляване на разходите за гориво.

Газовата инжекционна система PRINS VSI е създадена в тясно сътрудничество с японската корпорация Keihin, която е сред водещите производители на инжектори и има славата на OEM доставчик на качествени и надеждни продукти за внедряване в АГУ.

Инжекционната система VSI  е напълно интегрирана с ECU-то на автомобила по логиката „master-slave“, като е изцяло съвместима с (E)OBD и съответно няма нужда от емулиране на сигнали.

Газов инжекцион PRINS VSI

Ключовите компоненти на тази алтернативна горивна система са от изключително високо качество и са специално създадени за приложение в конверсията на бензинови двигатели за работа с LPG и CNG. Всички компоненти отговарят на най-строгите стандарти и сертификати за качество. Инсталирането на компонентите е интуитивно и лесно, благодарение на компактния им дизайн.

Специално създаденият диагностичен софтуер е уникален и дава възможност за фина настройка на VSI газовата уредба, за да се постигне максимално представяне и намаляване на вредните емисии.

Сподели